Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Existe una política de cookies para más información. Acepto

Avisos Legals

Informació General

Les presents condicions generals d'ús i informació legal de la pàgina web regulen els termes i condicions d'accés i ús del web www.mavica-assessors.es. Aquesta web és propietat de Mavica Assessors, SL. CIF B61845939, domicili a Carrer Enric Granados, 153-155 PR.2ª 08008 Barcelona. Telèfon 934.608.822.

L'accés i ús del web, de tots o part dels seus continguts i / o serveis significa la plena acceptació de les presents condicions. L'empresa es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment aquestes condicions


Obligacions de l'Usuari

L'usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en les presents condicions generals d'ús i manifesta que utilitzarà la web de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l' incompliment de les normes.

Així mateix, l'usuari no podrà utilitzar la web per transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions


Responsabilitat del web

L'usuari coneix i accepta que la web no atorga cap garantia expressa o implícita, sobre les dades, continguts, informació i serveis que s'incorporen i ofereixen. Tampoc es garanteix ni assumeix cap responsabilitat pel que fa als possibles danys i perjudicis causats per l'ús i utilització d'aquesta informació, dades i serveis.

En tot cas, el web exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin correspondre a la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de l'Empresa. Tota responsabilitat serà del tercer ja sigui proveïdor o col·laborador.


Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts, marques, logos, dibuixos, documentació, programes informàtics o qualsevol altre element susceptible de protecció per la legislació de propietat intel·lectual o industrial, que siguin accessibles a la web corresponen exclusivament a l'empresa o als seus legítims titulars i queden expressament reservats tots els drets sobre els mateixos. Queda prohibida la creació d'enllaços d'hipertext (links) a qualsevol element integrant de les pàgines web sense l'autorització expressa de l'empresa.

En qualsevol cas, el web es reserva tots els drets sobre els continguts, informació dades i serveis que ostenti sobre els mateixos i no concedeix cap llicència o autorització d'ús a l'usuari sobre els seus continguts, dades o serveis, diferent de la que expressament es detalla en les presents condicions generals d'ús del web.


Política de Privacitat

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que, totes les dades de caràcter personal facilitades en totes les seves comunicacions amb www.mavica-assessors.es seran tractades amb confidencialitat i no es cedirà aquesta informació a tercers.

L'Usuari podrà de forma lliure i voluntària facilitar la informació que se li demana en els formularis excepte en els camps que apareixen com a obligatoris. La no introducció de la informació sol·licitada com a obligatòria podrà tenir com a conseqüència que no es pugui atendre la seva sol·licitud.

Al seu torn, i en virtut del que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic l'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal de forma presencial a les oficines de Mavica Assessors, SL o bé mitjançant correu postal.


Legislació aplicable, jurisdicció competent i notificacions

Les presents condicions es regeixen i s'interpreten d'acord amb les Lleis d'Espanya. Per a qualsevol reclamació seran competents els jutjats i tribunals de Barcelona. Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que l'Usuari vulgui efectuar a l'Empresa titular del web s'hauran de fer per escrit i s'entendrà que han estat correctament realitzades quan hagin estat rebudes a l'adreça e-mail: general.mavica@mavica-assessors.es